BON & BON הם לא רק דגנים טעימים להפליא אלא גם ממולאים בכוונות טובות. כי חוץ מהשמחה בפה… תהיה לכם גם שמחה בלב.
בכל פעם שאתם נהנים מ BON&BON דעו כי 20% מהרווחים חוזרים לקהילה.
התרומה תגיע בין היתר לפנימיות לנוער בסיכון ועמותות חיילים בודדים, רכישת ציוד למעונות לנשים מוכות, נערות בסיכון, ועוד ועוד מטרות מתוקות וחשובות.
בכל פעם ניידע אתכם לאיזו מטרה תרמה BON & BON ומי נהנה הפעם.

בנוסף בון בון נרתמת למען אזרחי אוקראינה ואתמול הגיע למעברי הגבול משלוח של 4000 מארזי דגני בוקר לילדי הפליטים שנמלטו מארצם. (מארזים שנחטפו תוך מספר שעות)
נמשיך לנסות והכניס מתיקות למציאות המרה שם.

אז קדימה, העבירו הלאה את הטוב.

BON & BON הם לא רק דגנים טעימים להפליא אלא גם ממולאים בכוונות טובות. כי חוץ מהשמחה בפה… תהיה לכם גם שמחה בלב.
בכל פעם שאתם נהנים מ BON&BON דעו כי 20% מהרווחים חוזרים לקהילה.
התרומה תגיע בין היתר לפנימיות לנוער בסיכון ועמותות חיילים בודדים, רכישת ציוד למעונות לנשים מוכות, נערות בסיכון, ועוד ועוד מטרות מתוקות וחשובות.
בכל פעם ניידע אתכם לאיזו מטרה תרמה BON & BON ומי נהנה הפעם.

בנוסף בון בון נרתמת למען אזרחי אוקראינה ואתמול הגיע למעברי הגבול משלוח של 4000 מארזי דגני בוקר לילדי הפליטים שנמלטו מארצם. (מארזים שנחטפו תוך מספר שעות)
נמשיך לנסות והכניס מתיקות למציאות המרה שם.

אז קדימה, העבירו הלאה את הטוב.

המלחמה באוקראינה

חברת ר.ב.דגנים, בבעלות אשת העסקים רחל ברודנו, שלחה משלוח מיוחד של דגני בוקר לפליטי אוקראינה.
משאית המכילה כ-5000 אריזות של דגני בוקר בון-בון של מותג מאנדיי נשלחה לאחד מגושי הפליטים בגבול פולין אוקראינה, והן חולקו למשפחות ולילדים שנעקרו מביתם.
רחל, ילידת הונגריה, פעילה שנים רבות בפרויקטים חברתיים רבים, בהם סיוע לנוער בסיכון וסיוע לבעלי חיים, בישראל ובמדינות מזרח אירופה.

חברת ר.ב.דגנים, בבעלות אשת העסקים רחל ברודנו, שלחה משלוח מיוחד של דגני בוקר לפליטי אוקראינה.
משאית המכילה כ-5000 אריזות של דגני בוקר בון-בון של מותג מאנדיי נשלחה לאחד מגושי הפליטים בגבול פולין אוקראינה, והן חולקו למשפחות ולילדים שנעקרו מביתם.
רחל, ילידת הונגריה, פעילה שנים רבות בפרויקטים חברתיים רבים, בהם סיוע לנוער בסיכון וסיוע לבעלי חיים, בישראל ובמדינות מזרח אירופה.

לצפיה במוצרי Bon & Bon

מחזירים לקהילה

כמות
האריזות שנמכרו

185,000 יח'

הסכום
שחזר לקהילה

52,540

לצפיה במוצרי Bon & Bon

מחזירים לקהילה

כמות
האריזות שנמכרו

185,000 יח'

הסכום
שחזר לקהילה

52,540

לצפיה במוצרי Bon & Bon